VIBoO
Opleiding Beeld- en didactisch Coachen /
Trainingen Didactisch Coachen

Contact: Gerard Reijners
Lion Cachetstraat 82
3851 ZG Ermelo

tel.: 0341 55 75 72
mobiel: 06 184 321 32
e-mail: info@viboo.nl
Linked-in: contact via Linked-in

Drs. G.H. Reijners is als opleider Beeldcoaching lid van het Opleiderscollectief te Groningen en is seniortrainer bij de Stichting Didactisch Coachen te Zeist.

Deze website is door de eigenaar wegens herhaalde hackerspogingen voorlopig teruggebracht tot niet meer dan een homepage.

Copyrighted to Viboo.nl